Limak Yatırım eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında yürüttüğü çalışmaları ile UNDP Eşitlik Mührü’nü aldı

03.11.2022

 

2 Kasım 2022, İstanbul - Limak Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Limak Yatırım, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Programı’nın tüm ilgili süreçlerini tamamlayarak UNDP Eşitlik Mührü Başarı Sertifikası’nı aldı. Böylece Limak Yatırım, sadece Türkiye’de değil, UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bürosu’nun kapsadığı bölgede de bu programı tamamlayarak başarı sertifikası almaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.
UNDP İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı, cinsiyete dayalı eşitsizlikleri azaltarak ve kurumsal uygulamalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek fırsat eşitliğini güçlendirmek için işletmelerle birlikte çalışıyor. Program kapsamında, eşitlik konusundaki küresel standartlar, objektif göstergeler kullanılarak şirketlerin kurumsal politikalarına ve iş süreçlerine uygulanıyor. İlgili alanlarda ihtiyaçlar belirlendikten sonra, bu alanlardaki gelişimi ölçmek amacıyla sürekli izleme ve değerlendirme yapılarak belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eylem planı hazırlanıp uygulanıyor.

2019 yılında programa başvurduktan sonra Limak Yatırım, yedi ana gereklilik açısından denetlendi: kurumsal profil ve performans; işe alma, seçme ve işe yerleştirme; mesleki gelişim ve performans; ücretlendirme; işyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı tacizin önlenmesi; ortak sorumluluk paylaşımı ile iş-yaşam dengesi ve kapsayıcı iletişim. Buna paralel olarak, konuyla ilgili mevcut eksiklikleri tespit etmek için toplumsal cinsiyete duyarlı bir kurumsal değerlendirme gerçekleştirildi. Bu değerlendirmelerin sonuçları doğrultusunda, kapsayıcı yöntemlerle iyileştirme önlemleri planlandı ve uygulandı. Üç yıllık yoğun bir çalışmanın ardından Limak Yatırım, 2022 yılında UNDP tarafından yeniden denetlendi ve 100 üzerinden 96,52 puan alarak Altın Kategori Ödülü’ne layık görüldü.

Program kapsamında Limak, fırsat eşitliği perspektifini uygulamak ve tüm politika, prosedür ve sistemlerin eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonuyla standartlaştırmak için Eşitlik Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi ve bir Eşitlik Komitesi kurdu. "Eşit İşe Eşit Ücret" prensibinin takibi, kadınların karar alma pozisyonlarına erişiminin teşvik edilmesi ve kadınların güçlenmesi ilkeleri uygulamaya dönüştürüldü. Ayrıca işe alım ve terfilerde kadın oranındaki artışların yıllık olarak takip edilmesi ve raporlanması, eğitim ve kariyer fırsatlarının genişletilmesi, iş-yaşam dengesine duyarlı uygulamalar geliştirilmesi ve cinsel taciz ve cinsiyete dayalı şiddete karşı sıfır tolerans politikası gibi kazanımlar elde edildi.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 2 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın buluşmasında, iş dünyasına örnek olacak değerli bir modelin geliştirilmesine öncülük etmekten mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.
Ebru Özdemir, "UNDP’nin küresel çapta sunduğu bu program sayesinde Limak Yatırım bünyesinde Eşitlik Mührü Programı’nı tamamlamak için yoğun çaba sarf ettik. Tüm departmanlardan kadın ve erkek çalışanların katılımıyla bir Eşitlik Komitesi oluşturduk ve kurum içi eğitimler, çalışan anketleri, bireysel ve odak grup görüşmeleri yaparak eylem planımızı geliştirdik. Bu eylem planını başarıyla uyguladık ve yüzde 96,52 gibi yüksek bir puanla başarı sertifikası almaya hak kazandık. Bir sonraki adımımız, bu programı Limak Turizm Grubu’ndan başlayarak Grup bünyesindeki diğer şirketlere de yaymak olacak. Bu uygulamalarla hem Türkiye’de hem de daha geniş bir bölgede özel sektöre örnek olmak istiyoruz." dedi.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Özel sektörün katılımı olmadan, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği asla gerçekleşemez" dedi. "Biliyoruz ki, işyerinde eşitliğin sağlanması sadece kadınlar için daha iyi fırsatlar değil, aynı zamanda kurumlar için daha iyi sonuçlar yaratıyor. Limak Yatırım’ın kurumsal dönüşüm konusunda iyi bir örnek teşkil ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz ve elde ettiği faydalar göz önüne alındığında, daha fazla şirketin UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İş Dünyası Küresel Programı’na katılmasını umuyoruz."Detaylı Bilgi ve Sorularınız İçin:
Limak Şirketler Grubu Adına:
Evrim Ergin
Yönetim Kurulu Basın Danışmanı
eergin@limak.com.tr
0533 377 53 21

UNDP Türkiye Adına:
Nur Akıncı
Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü İletişim Sorumlusu
nur.akinci@undp.org
0535 553 83 56


Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
İzin ver
Reddet
X
X