Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz ve bu yolculuğu yıldan yıla iyileştirmeye kararlıyız

Güçlü etik ilkelerin öncülüğünde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimin en iyi uygulamalarıyla belirlenmiş ilkelere bağlı çalışıyoruz. Yönetim, uyum, sağlık ve güvenlik prosedürlerimiz modern, ilerici ve profesyonel bir karakter arz ediyor. Organizasyon yapımız, yolculuğumuz, iyi yönetişim politikalarımız ve net süreçlerimiz farklı sektörlerde zorlu ve iddialı projeler üstlenmemize olanak tanıyor.

Faaliyetlerimiz “kapsayıcı gelişim”, “sosyal insan” ve “sağlıklı gezegen” ilkeleriyle somutluk kazanıyor.
“Kapsayıcı Gelişim” ilkemiz kapsamında:

• Tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştiriyoruz, kaynaklarımızı Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz.

• Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına ve geliştirilmesine olanak sağlıyoruz.

• Sürdürülebilirlik üzerindeki etkisinin farkında olan bir kurum kültürü geliştirmeyi amaçlıyoruz.

• Uluslararası platformlarda etkin girişimlerde bulunarak sürdürülebilirlik bilgimizi, deneyimimizi ve en iyi uygulamalarımızı tüm paydaşlarımıza ve ortaklarımıza aktarıyoruz.

• Tedarik zincirlerimizde sürdürülebilirliği sağlayan faaliyetlerde bulunuyoruz.

• Olumsuzlukları en aza indirmek için faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini sürekli ölçümlüyor ve değerlendiriyoruz.

• Düzenli olarak uluslararası standartlarla uyumlu sürdürülebilirlik raporları yayımlıyoruz.

• Güçlü iş etiği sergileyen ve her düzeyde yolsuzlukla mücadele eden, şeffaf bir iş anlayışını benimsiyoruz.

“Sosyal İnsan” ilkemiz kapsamında:

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ve coğrafyalarda fırsat eşitliğinin ve toplumsal sağlığın gözetilmesini sağlıyoruz.

• Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için iş sağlığı ve güvenliğini iyileştiren uygulamalar geliştiriyor ve uyguluyoruz.

• Yerel istihdama öncelik vererek yerel toplulukları desteklemek üzere toplumsal projeler geliştiriyor ve farklı kurumlarla işbirliği yapıyoruz.

• Çalışanlarımızın bağlılığını ve refahını yükseltiyoruz, çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşulları oluşturuyoruz.

• Her türlü ayrımcılığı önleyerek çalışanlarımıza ve yeni adaylara eşit haklar sağlıyoruz.

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların güçlendirilmesini, kadın istihdamını ve kadın çalışanların her düzeyde nitelikli aktif katılımını destekliyoruz.

“Sağlıklı Gezegen” ilkemiz kapsamında:

• Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ölçümlüyoruz, raporluyoruz ve sektörel hedefler belirleyerek iyileştirmeye yönelik adımlar atıyoruz.

• Çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlıyoruz.

• Tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak için altyapıdaki değişimleri sürekli izliyor, değerlendiriyor ve uyarlıyoruz.

• Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya gayret ediyoruz.

• Suyun verimli kullanılmasını sağlayan, tüm paydaşların ve çalışanların farkındalığını artıran projeler geliştiriyoruz.

• İklim değişikliğiyle mücadele için tüm emisyonlarımızı hesaplıyor, doğruluyor ve izliyoruz.

Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
İzin ver
Reddet
X
X