Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor

10.02.2024
Türkiye’nin öncü çimento üreticisi olan, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yatırımlarına devam eden Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzı için 8 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alındı. İşlemin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin öncü çimento üreticisi olan, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yatırımlarına devam eden Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzı için 8 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alındı. İşlemin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Şirketin sermaye arttırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenirken, halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul’da, Yıldız Pazar’da LMKDC koduyla işlem görecek şirket paylarının halka arzında konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım yürütecek.

Halka arz gelirinin tamamı büyümeye

Nüfusu ve yüz ölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait Şanlıurfa fabrikası, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip. Şirket, halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümesinde kullanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde satışlarını arttırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa Çimento Fabrikası ve Limak Doğu Anadolu Çimento hakkında

• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgenin ve ülkenin artan çimento talebini karşılamak üzere 1976 yılında kurulan ve Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. (ÇİTOSAN) bünyesinde Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Çimento Fabrikası 1993 yılında özelleştirildi ve 2007 yılında Limak Çimento Grubu’na katıldı.

• Limak Doğu Anadolu Çimento başlıca pazarları olan Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde satış faaliyetlerini sürdürürken, bölgedeki; altyapı, yerinde dönüşüm ve yenileme projeleri sayesinde oluşan güçlü talebi karşılamakla birlikte aynı zamanda ile yüksek ihracat potansiyeline sahiptir.

• Sürdürebilirlik çalışmalarını Limak Çimento’nun uluslararası vizyonu ve yaklaşımı ile hayata geçiren Limak Doğu Anadolu Çimento, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanlarında da sürekli gelişimi hedefliyor. ISO 14064-1:2018 kurumsal karbon ayak izi standardı kapsamında, sektöründe TÜRKAK Akreditasyonlu doğrulama belgesi alan ilk kuruluş unvanına sahip fabrika, Limak Çimento Grubu’nun CDP İklim Değişikliği raporlaması kapsamında da yer alıyor. Şirket, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sorumlu Üretim ve Tüketim bilinciyle tüm bu süreçlere tedarik zincirinde yer alan paydaşlarını da dahil ediyor.

• Enerji verimliliği çalışmalarında da öncü olan fabrika, sektörünün spesifik enerji tüketimi kategorisinde, diğer Limak Çimento Grubu fabrikaları ile ilk 4’te yer alıyor.

• Fabrika, Limak Cement Academy ile sadece bugünün değil, geleceğin yeşil ve dijital yetkinliklerine yönelik mesleki ve kişisel gelişim programları uygulayarak bu sayede kurum içi inovasyon ve girişimciliği destekliyor.

• Su ayak izi raporlamasını, CDP su güvenliği ve 14046 standardı kapsamında gerçekleştiren fabrika, su yönetimi kapsamında doğal su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması, su geri dönüşümü ve yeniden kullanımını teşvik edecek projelerin hayata geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

• Sıfır Atık Belgesine sahip Limak Doğu Anadolu Çimento, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü inovatif çalışmalarla alternatif yakıt ve hammadde kullanımını her geçen gün artırmaya devam ediyor.
• Sürekli ve dengeli büyüme yaklaşımıyla uyumlu olarak; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge faaliyetlerini ana odağı haline getirmiş olan Limak Doğu Anadolu Çimento, tüm paydaşlarıyla etkin iletişim kurarak yolculuğunu emin adımlarla sürdürmeye devam ediyor.


We are using cookies at our website to provide a better web site user experience. By continuing with the default settings you will be accepting use of cookies according to our cookie policy .
Allow
Disable
X
X